Current issue

2018 (10) 2

ISSN: 2336-6656
99 pages

Articles   Rozvoj spolkové aktivity v Předlitavsku od druhé poloviny 19. století s důrazem na vznik a působení Národní jednoty pro východní Moravu Eva Fischerová, p. 7-23 Od Vídeňského kongresu k první světové válce: kontinuita versus diskontinuita dějin mezinárodních vztahů dlouhého 19. století Miroslav Šedivý, p. 24-43 K legislativnímu zakotvení obrany Republiky československé Jakub Drábek […]