2014 (6) 2

Issued: 10 / 2015
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: ISSN: 2336-6656
162 pages
Studie / Studies
US Trade Policy and Sub-Saharan Africa Current Trends and Their Implications for Eastern Africa
(Vilém Řehák), p. 9-32
“Temporary Revolution” in Salazarism
(Aleš Vrbata), p. 34-53
Hospodářská spolupráce totalitních režimů na příkladu Německa a Sovětského svazu v letech 1939–1941
(Klára Fabianková), p. 54-71
„Cesta z krize“ Příspěvek k britské politice v době rúrské krize v roce 1923
(Jaromír Soukup), p. 72-82
John Enoch Powell a britský euroskepticismus na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století
(Slabý Petr), p. 83-110
Zahraničněpolitický rozměr dánské imigrační politiky
(Novotná Markéta), p. 111-123
Úvod > Vydání > 2014 (6) 2