2017 (9) 1

Issued: 12 / 2017
Publisher: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 2336–6656
141 pages
Editorial
Nad sedmnáctým číslem časopisu Dvacáté století — The Twentieth Century
(Martin Kovář), p. 5-6
Studies I.
Desperate measures or creativity? BUF propaganda techniques
(Jakub Drábik), p. 9-17
Nástup italského fašismu po první světové válce
(Marek Šmíd), p. 18-31
Majdanské plynové komory
(Michal Chocholatý), p. 32-54
Studies II.
Británie a Evropa 1945–1951. Evropská linie britské zahraniční politiky a hospodářské příčiny odmítavého postoje k hlubším formám ekonomické integrace Západní Evropy
(Jana Brhelová), p. 57-68
Inter-War Czechoslovak-American Trade Relations on Example of Automobile Import from the USA
(Marián Manák), p. 69-80
American Bar: fenomén zábavy v německém a českém pojetí. Příspěvek k dějinám barové kultury ve středoevropském prostoru v meziválečném období
(Tomáš Mozr), p. 81-98
„Napájeni ze stejného zdroje“ Thatcherismus a Československo po sametové revoluci
(Ondřej Šmigol), p. 99-119
Příběh jednoho zmizelého světa. Lékárna U bílého jednorožce v Praze, její osud a osud jejích majitelů (nejen) ve dvacátém století
(Tomáš Arndt — František Dohnal), p. 120-141

 

Úvod > Vydání > 2017 (9) 1