2018 (10) 1

Issued: 10 / 2019
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6656
117 pages
Articles
Do zámoří s Austro-Americanou
Martin Boček, p. 7-21
K personální politice Viléma II. v německých a pruských ozbrojených silách
František Stellner, p. 22-33
Zrod a vývoj japonského imperialismu
Roman Kodet, p. 34-45
Pokus o regionální politiku v období mezi válkami na příkladu Hlučínska a Štýrska
Tomáš Kremr, p. 46-68
Problém poválečných Displaced Persons a jeho výzkum
Jana Kasíková, p. 69-91
Discussion
Nation and Nationality, National Unity in the Central European Region
Csilla Dömők, p. 95-110
Review
LÁNÍČEK, Jan, Ve stínu šoa. Československá exilová vláda a Židé během druhé světové války a po ní
Tereza Hmírová, p. 113-117
Úvod > Vydání > 2018 (10) 1