2018 (10) 2

Issued: 06 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6656
99 pages
Articles

 

Rozvoj spolkové aktivity v Předlitavsku od druhé poloviny 19. století s důrazem na vznik a působení Národní jednoty pro východní Moravu
Eva Fischerová, p. 7-23

Od Vídeňského kongresu k první světové válce: kontinuita versus diskontinuita dějin mezinárodních vztahů dlouhého 19. století
Miroslav Šedivý, p. 24-43

K legislativnímu zakotvení obrany Republiky československé
Jakub Drábek — Radim Ječný, p. 44-61

Odškodňování československých státních příslušníků za majetky zanechané na území Podkarpatské Rusi v letech 1945–2017/2018
David Hubený, p. 62-85

 

Discussion

Cesta k Paktu čtyř velmocí, 1933
Pavlína Civínová, p. 89-99

 

Úvod > Vydání > 2018 (10) 2