2015 (7) 2

Vydáno: 03 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6656
127 stran
Editorial
Nad čtrnáctým číslem časopisu Dvacáté století — The Twentieth Century
(Martin Kovář), p. 5
Studie / Studies
Russia’s space defence from its beginning to the present time
(József Deák), p. 9-23
Elsa, the Princess von and zu Liechtenstein. A Symbol of Old and New European Elites Merging in the 20th Century
(Václav Horčička), p. 24-30
Serbia’s economy in the context of EU integration
(Nándor Zemniczky — Gábor Csüllög — Zsuzsanna M. Császár), p. 31-42
František Jehlička and his Activity in Support of the Hungarian Revision in Czechoslovakia in 1919–1938
(István Janek), p. 43-55
Johnson, Erhard a Vietnam. K vyjednávání Američanů s Němci o podpoře ve vietnamské válce v letech 1963–1966
(Petr Janoušek), p. 56-70
Evropská politika Velké Británie za vlády Johna Majora
(Barbora Fialová), p. 71-94
Partyzánský odboj na východní frontě za druhé světové války s přihlédnutím na organizaci sovětských výsadků do Protektorátu Čechy a Morava
(Vlasta Kynclová), p. 95-106
Britská politika vůči Palestině (1945─1948) ve vnitřních proměnách Egypta a Iráku k počátku padesátých let
(Barbora Zamrazilová), p. 107-120
Recenze / Reviews
Much Ado About the Hollywood Blacklist? Srch, Daniel, Na černé listině: Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947–1960)
(Martin Mišúr), p. 123-127
Úvod > Vydání > 2015 (7) 2