2016 (8) 2

Vydáno: 03 / 2017
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336–6656
Editorial
Nad šestnáctým číslem časopisu Dvacáté století — The Twentieth Century
(Martin Kovář), p. 5
 
Studie / Studies
Velká Británie, Německo a problém vybraných železnic v Číně v letech 1909–1910
(Lukáš Novotný), p. 9-28
 
Ludwig Erhard jako „volební lokomotiva“ Spolkové hlasování v roce 1965 a několikery zemské volby v roce 1966 v kancléřské perspektivě
(Petr Janoušek), p. 29-41
 
The evolution of the British secret service and the role of Alastair Guthrie Denniston
(Michal Bokša), p. 42-52
 
Stávka britských horníku 1984–1985
(Ondřej Šmigol), p. 53-79
 
„The Daily Telegraph aféra“ Masmédia a transformace císařského Německa v roce 1908
(František Stellner), p. 80-94
 
Opilí dobou: Londýn versus Berlín. Příspěvek k dějinám barové kultury a fenoménu American Bar v evropských metropolích v meziválečném období
(Tomáš Mozr), p. 95-115
 
Compilation, Combination, Translation, Interpretation Reader’s Obligations to Dictionary of the Khazars by Milorad Pavić
(Lenka Pánková), p. 116-124
 
Recenze / Reviews
Faber, David, Mnichov: Krize appeasementu 1938
(Miroslav Adamec), p. 127-128
 
Audi and the advertisement Potužníková, Marta, Audi-werbung 1909–1965: Eine medienwissenschaftliche analyse
(Ivan Jakubec), p. 129-131
 
Úvod > Vydání > 2016 (8) 2