O časopisu

Vědecký recenzovaný časopis, vycházel v letech 2004 až 2018 jako periodikum Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Od roku 2015 vycházel v režimu open access . Obsah ročníků 2015 až 2018 je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora.

ISSN 1803-750X (Print)
ISSN 2336-6656 (Online)

Úvod > O časopisu