2014 (6) 1

Issued: 10 / 2015
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Language: čeština / ISSN: 2336-6656
172 pages
Studie / Studies
„Ta záštiplná antikomunistická propaganda“ Od klasického antikomunistického cyklu k filmům Red Scare
(Martin Mišúr), p. 9-23
The Communist Party of Czechoslovakia and the Voice of America: A Contribution to the History of the Battle for Hearts and Minds at the Beginning of the Cold War
(Daniel Srch), p. 24-41
Policy of Czechoslovakia towards Chile 1973–1980
(Michal Zourek), p. 42-60
The Origins of the Left‑Wing Terrorism in Italy after 1968
(Mikuláš Pešta), p. 61-73
Courts of Honour in the Post‑War Soviet Union
(Jana Adamec), p. 74-84
CIA a invaze v Zátoce sviní Proč Kennedyho administrativa nepodpořila vylodění kubánských exulantů
(Václav Kotrman), p. 85-102
Impéria ve střetu o Střední Asii. Příčiny druhé britsko‑afghánské války v souvislostech mocenského boje Velké Británie a Ruska o vliv ve Střední Asii v letech 1873–1878
(Jiří Kárník), p. 103-125
Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu
(František Stellner, Radka Vaníčková), p. 126-139
Sbližování Itálie a Německa ve druhé polovině třicátých let a Hitlerova návštěva Říma na jaře 1938
(Marek Šmíd), p. 140-153
Úvod > Vydání > 2014 (6) 1